Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Cuộc thi "Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" năm 2021

219 lượt xem - 06/09/2021 15:20
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại