Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Công bố Quy hoạch điều chỉnh đồ án chi tiết Dự án đầu tư xây dựng Công viên VHTTDL và phụ trợ hồ Thác Bà

441 lượt xem - 24/11/2021 11:35

Bản tin trước

[Xem thêm]
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại