Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Chuyên mục Quốc phòng toàn dân số tháng 5 năm 2021

Chuyên mục Quốc phòng toàn dân số tháng 5 năm 2021

1,020 lượt xem - 25/05/2021 20:27
Lan tỏa các mô hình học và làm theo Bác ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

Lan tỏa các mô hình học và làm theo Bác ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

444 lượt xem - 25/05/2021 20:25
Phát huy vai trò của các HTX Nông nghiệp

Phát huy vai trò của các HTX Nông nghiệp

84 lượt xem - 24/05/2021 19:16
Yên Bái Phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính mức độ 4 giải quyết trên môi trường điện tử

Yên Bái Phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính mức độ 4 giải quyết trên môi trường điện tử

201 lượt xem - 24/05/2021 09:28
Hoạt động khuyến công thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển

Hoạt động khuyến công thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển

114 lượt xem - 24/05/2021 09:28
7 ngày An toàn giao thông

7 ngày An toàn giao thông

144 lượt xem - 22/05/2021 19:58
Chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch

Chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch

123 lượt xem - 21/05/2021 19:30
Trang Truyền hình địa phương số 2, tháng 5 năm 2021

Trang Truyền hình địa phương số 2, tháng 5 năm 2021

252 lượt xem - 21/05/2021 19:30
Yên Bái với nhiều giải pháp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Yên Bái với nhiều giải pháp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

111 lượt xem - 21/05/2021 08:18
Phát huy vai trò y tế cơ sở trong phòng chống dịch COVID - 19

Phát huy vai trò y tế cơ sở trong phòng chống dịch COVID - 19

192 lượt xem - 20/05/2021 19:03
Yên Bái với xu hướng phát triển thương mại điện  tử

Yên Bái với xu hướng phát triển thương mại điện tử

588 lượt xem - 19/05/2021 20:33
Chuyên mục An ninh Yên Bái số 2 tháng 5 năm 2021

Chuyên mục An ninh Yên Bái số 2 tháng 5 năm 2021

3,483 lượt xem - 19/05/2021 20:33
Rác thải sinh hoạt - Bài toán nan giải ở nhiều địa phương

Rác thải sinh hoạt - Bài toán nan giải ở nhiều địa phương

141 lượt xem - 18/05/2021 20:36
Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản

117 lượt xem - 17/05/2021 18:44
Dưa lê - Sản phẩm OCOP của xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái

Dưa lê - Sản phẩm OCOP của xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái

516 lượt xem - 16/05/2021 16:41
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại