Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Xin chờ trong giây lát...

Các HTX, Tổ hợp tác nộp ngân sách nhà nước 80 tỷ đồng

48 lượt xem - 28/07/2021 19:47
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại