Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình phát triển loại hình BHYT hộ gia đình

18:57 | 31/10/2018 537 lượt xem