Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình: Điểm sáng trong thu hút đầu tư

10:56 | 04/03/2019 208 lượt xem