Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

18:23 | 17/04/2019 145 lượt xem