Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tích cực phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng

19:16 | 30/05/2018 254 lượt xem