HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Yên Bái thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông

19:23 | 01/09/2016 401 lượt xem