TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số

19:24 | 24/08/2017 530 lượt xem