Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Yên Bái tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số

19:24 | 24/08/2017 503 lượt xem