Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Yên Bái tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số

19:24 | 24/08/2017 422 lượt xem