Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái ra quân tổng kiểm tra ma túy, chất kích thích đối với lái xe

19:33 | 26/01/2019 546 lượt xem