Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái phát hiện thêm nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi

11:33 | 17/05/2019 165 lượt xem