TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái nỗ lực thu hút đầu tư

20:17 | 28/12/2018 167 lượt xem