Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái hướng tới mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét bền vững

19:29 | 18/04/2019 163 lượt xem