TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái cổ phần hóa 5 doanh nghiệp Nhà nước

18:45 | 09/09/2018 381 lượt xem