Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

19:36 | 01/10/2018 339 lượt xem