TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Yên Bái chưa có gia súc thiệt hại trong đợt rét đậm rét hại

19:46 | 02/01/2019 140 lượt xem