Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái chủ động phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

20:07 | 15/09/2018 262 lượt xem