Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế - nguy cơ vỡ quỹ

19:25 | 12/10/2016 462 lượt xem