Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: 30 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ

10:39 | 21/07/2018 1,204 lượt xem