Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xét xử lưu động 2 vụ án tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên

20:14 | 14/08/2018 639 lượt xem