Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Xét công nhận xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

11:07 | 16/10/2019 430 lượt xem