Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Xét công nhận xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

11:07 | 16/10/2019 511 lượt xem