Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Trúc Lâu huyện Lục Yên nỗ lực cán đích nông thôn mới

19:34 | 23/11/2017 829 lượt xem