Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình huy động sức dân làm đường GTNT

19:33 | 16/04/2018 694 lượt xem