TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình huy động sức dân làm đường GTNT

19:33 | 16/04/2018 620 lượt xem