Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

18:00 | 25/11/2017 1,279 lượt xem