Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

18:00 | 25/11/2017 805 lượt xem