Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Minh Xuân, huyện Lục Yên tích cực xây dựng nông thôn mới

19:18 | 29/05/2018 754 lượt xem