TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Xã Bảo Hưng học và làm theo lời Bác

19:06 | 13/09/2018 248 lượt xem