Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến đường nối cầu Bảo Lương với đường Âu Cơ chậm tiến độ

18:53 | 19/12/2018 403 lượt xem