Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Vùng tre măng Bát Độ của huyện Trấn Yên gần 2.500 ha

17:01 | 28/01/2018 268 lượt xem