Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

"Về với kỷ niệm xưa" của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thành

09:58 | 22/09/2017 406 lượt xem