Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên và Trấn Yên tiêu hủy hàng trăm gia súc mắc bệnh lở mồm long móng

19:35 | 07/01/2019 318 lượt xem