TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên và Trấn Yên tiêu hủy hàng trăm gia súc mắc bệnh lở mồm long móng

19:35 | 07/01/2019 234 lượt xem