Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên: Thêm 1 xã có gia súc mắc bệnh lở mồm long móng

19:34 | 03/01/2019 389 lượt xem