TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên tập trung sản xuất vụ đông

20:10 | 06/11/2018 382 lượt xem