Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên: Phát hiện quả bom Mỹ nặng 450 kg

19:24 | 27/06/2017 539 lượt xem