Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên khẩn trương dập dịch lở mồm long móng tại xã Đông Cuông

19:47 | 31/12/2018 248 lượt xem