Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên đẩy mạnh phát triển BHYT hộ gia đình

19:15 | 12/06/2019 32 lượt xem