Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên chăm lo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

18:49 | 16/11/2018 648 lượt xem