TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Yên chăm lo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

18:49 | 16/11/2018 513 lượt xem