Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn triển khai các biện pháp cấp bách dập dịch tả lợn châu Phi

19:11 | 09/05/2019 221 lượt xem