Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn tập trung nguồn lực ổn định tái định cư sau mưa lũ cho người dân

19:19 | 01/02/2018 190 lượt xem