Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai

17:10 | 14/07/2019 243 lượt xem