Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

19:30 | 05/01/2018 884 lượt xem