TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Văn Chấn đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất vụ đông xuân

18:25 | 27/12/2018 240 lượt xem