Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất vụ đông xuân

18:25 | 27/12/2018 277 lượt xem