Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Chấn chủ động phòng, chống dịch lở mồm long móng

19:40 | 16/01/2019 205 lượt xem