Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu ngân sách, việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn

20:14 | 14/08/2018 349 lượt xem