Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

19:41 | 12/09/2018 134 lượt xem