TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

19:41 | 12/09/2018 142 lượt xem