Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND huyện Lục Yên triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

19:44 | 25/10/2018 398 lượt xem