KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

TX Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng năm 2018

18:52 | 15/01/2018 204 lượt xem