Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

TX Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng năm 2018

18:52 | 15/01/2018 128 lượt xem