Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tự chủ tại các bệnh viện công lập - Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

10:37 | 26/08/2018 217 lượt xem