Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Truyền hình dân tộc tiếng Thái số 2 tháng 1 năm 2018

10:46 | 23/01/2018 335 lượt xem