Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Truyền hình dân tộc Thái số 1 tháng 2 năm 2018

16:34 | 14/02/2018 531 lượt xem